Làm thế nào khi phát sinh chi phí trong gói thầu tự thực hiện?

Ngày gửi: 10/04/2018 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42445

Câu hỏi:

Xin chào luật sư! Tôi có tình huống sau đây xin nhờ luật sư giúp, công ty tôi trực thuộc tổng công ty, tổng công ty có giao cho công ty thực hiện các gói thầu với một công ty khác cũng trực thuộc tổng công ty theo hình thức tự thực hiện.Trong quá trình thi công, có phát sinh rằng Công ty phải mua sắm thiết bị với giá trị 200 triệu đồng, Vậy công ty tôi có cần phải mở thầu để thực hiện hay không?xin cám ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật đấu thầu 2013

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật đấu thầu 2013, hình thức tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.

Chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định. Khi có sự phát sinh về giá nhưng chi phí dự phòng cho gói thầu không đủ dẫn đến giá gói thầu cao hơn so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu.

Như bạn trình bày, cơ quan bạn trong quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh mua nguyên vật liệu trị giá 200 triệu đồng. Việc phát sinh chi phí dẫn đến việc phải điều chỉnh hợp đồng. Căn cứ theo quy định tại Điều 67 Luật đấu thầu về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng:

“Điều 67. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

1. Việc điều chỉnh hợp đồng phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng, văn bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng (nếu có).

2. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.

4. Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt. Trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

5. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này.”

Như vậy, căn cứ tùy vào loại hợp đồng mà cơ quan bạn đã ký kết, việc điều chỉnh giá trị hợp đồng sẽ được căn cứ dựa trên các yếu tố:

– Giá hợp đồng sau điều chỉnh đảm bảo không vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt

– Nếu trong trường hợp giá hợp đồng sau điều chỉnh vượt giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt thì cơ quan bạn cần phải có văn bản xin ý kiến chủ đầu tư để xem xét, điều chỉnh.

– Đối với khối lượng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thì không cần tổ chức lựa chọn nhà thầu cho nội dung phát sinh.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam