Làm rõ nội dung liên quan đến đề xuất kỹ thuật của nhà thầu

Ngày gửi: 15/01/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42462

Câu hỏi:

Cho minh hỏi chút: Đối với đấu rộng rãi mua săm thiết bị máy tính. Nhà thầu A có giá dự thầu thấp nhất, nhưng hồ sơ dự thầu có một điểm không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu, cụ thể: Khóa mở máy kết hợp chống trạm: Hồ sơ mời thầu: bằng hệ thống khóa điện tử được cài đặt trên máy; Hồ sơ dự thầu: bằng mã số (cơ) cài đặt trên máy. Với tinh huấn này, bên mời thầu có được phép yêu cầu Nhà thầu A này giải trình thêm và nêu Nhà Thầu A giải trình và sửa lại Hồ sơ dự thầu để đảm bảo theo yêu cầu Hồ sơ mời thầu nhưng giá không thay đổi (giá thấp nhất) thì có được xem xét là trúng thầu hay không. Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

+ Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo khoản 1, Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Căn cứ theo điểm b, khoản 3, Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đối với gói thầu mua sắm hàng hóa dựa trên các tiêu chí:

– Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

– Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;

– Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

– Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;

– Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;

– Khả năng cung cấp tài chính (nếu có yêu cầu);

– Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ;

– Tiến độ cung cấp hàng hóa;

– Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật làm rõ hồ sơ dự thầu: 024.6294.9155

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 16, Nghị định 63/2014/NĐ-CP 

“Điều 16. Làm rõ hồ sơ dự thầu

1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu…”

Việc làm rõ hồ sơ dự thầu phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Trong hồ sơ mời thầu bạn có đưa ra yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật là sử dụng khóa điện tử trên máy nhưng trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu khi chào thầu nội dung này bằng mã số cơ cài đặt trên máy. Như vậy, đây là nội mà nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ, không thuộc trường hợp được làm rõ để chứng minh.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH