Ký hợp đồng lao động, loại hợp đồng lao động theo quy định hiện hành

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37473

Câu hỏi:

Tư vấn về luật lao động khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tôi ký hợp đồng dài hạn với phòng nội vụ làm được 4 năm ăn lương bằng trung cấp, nay tôi học xong đại học nên làm tờ trình tăng hệ số đại học, phòng nội vụ đồng ý và ủy quyền ký cho chủ tịch ký lại hợp đồng với tôi để thay hệ số mới đại học. Vậy tôi xin hỏi: Nếu kỳ hợp đồng lại thì tôi vẫn ký hợp đồng dài hạn phải không? Nếu chủ tịch không đồng ý ký hợp đồng với tôi nữa thì sao? Tôi xin cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì có thể hiểu rằng bạn và phòng nội vụ tại địa phương có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và bạn đã làm việc được 04 năm. Nay vì muốn được hưởng bậc lương theo trình độ đại học nên bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động để ký kết hợp đồng lao động mới.

Bởi thông tin bạn cung cấp không rõ bạn là người lao động hay là viên chức nên có hai trường hợp có thể xảy ra:

Trường hợp thứ nhất, bạn và phòng nội vụ ký kết một hợp đồng lao động không xác định thời hạn:

Điều 24 Bộ Luật lao động 2012 quy định như sau:

“Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.”

Như vậy, trong trường hợp bạn có nhu cầu, hai bên có thể thỏa thuận để ký phụ lục hợp đồng để nâng lương cho bạn tương ứng với trình độ đại học mà không phải ký hợp đồng lao động mới hoặc thỏa thuận sửa đổi hợp đồng theo Điều 35 Bộ Luật lao động 2012.

Trong trường hợp người sử dụng lao động- phòng nội vụ  yêu cầu ký hợp đồng lao động mới thì quan hệ lao động hiện tại chấm dứt. Khi hợp đồng lao động chấm dứt thì giữa người lao động và người sử dụng lao động không còn nghĩa vụ pháp lý rằng buộc, do đó nếu hai bên đồng ý ký hợp đồng lao động mới thì phải thỏa thuận lại tất cả các nội dung, trong đó có loại hợp đồng được ký kết.

Điều 22 Bộ Luật lao động 2012 quy định về các loại hợp đồng như sau:

“Điều 22. Loại hợp đồng lao động

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Làm gì khi bị bắt đóng tiền đặt cọc khi ký kết hợp đồng lao động

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Như vậy, vì quan hệ lao động được xác lập lại từ thời điểm ban đầu nên phía người sử dụng lao động không có nghĩa vụ buộc phải giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với bạn.

Trường hợp thứ hai: bạn là viên chức, khi nộp bằng đại học để được nâng bậc lương thì bạn cần phải xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo Thông tư 12/2012/TT-BNV như sau:

Tại Điều 9 Thông tư số 12/2012/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng đối với viên chức như sau :

"Điều 9. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;

4. Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định."

Như vậy, nếu đơn vị sự nghiệp có nhu cầu và bạn đáp ứng đủ các điều kiện trên thì bạn có thể làm hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam