Không ký hợp đồng lao động có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37396

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi: Tôi vào công ty Taxi asia Ninh thuận từ tháng 1/2016 đến nay hơn 6 tháng. Hiện tại công ty chưa ki hợp đồng lao động với tôi. Vậy tôi có được công ty đóng bảo hiểm không? Gồm những loại bảo hiểm gì? Và việc đóng bảo hiểm có dựa theo doanh thu từng tháng không? Cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2012

Quyết định 959/QĐ-BHXH

Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Nội dung tư vấn

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Theo bạn trình bày, bạn lái taxi cho công ty từ tháng 1 năm 2016 đến nay nhưng công ty không ký hợp đồng lao động với bạn. Do đó, công ty đã vi phạm quy định về hình thức của hợp đồng lao động theo quy định trên. Trong trường hợp này bạn có quyền yêu cầu công ty giao kết hợp đồng bằng văn bản đối với mình.  

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Như vậy, theo quy định trên thì người làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Do đó, bạn cần yêu cầu công ty nơi bạn làm việc ký kết hợp đồng lao động với bạn, đồng thời công ty phải đóng bảo hiểm xã hội cho bạn.

                                                            

Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động các đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, bạn sẽ được đóng 3 loại bảo hiểm này khi đã ký kết hợp đồng lao động với công ty.

Luật bảo hiểm xã hôi 2014 quy định về tiền lương làm căm cứ đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Điều 89 như sau: 

– Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác khác theo quy định của pháp luật lao động.

Như vậy, việc đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác nên mức đó phụ thuộc vào doanh thu hàng tháng của bạn.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam