Khi quan chức làm lộ bí mật nhà nước?

Quan chức làm lộ bí mật nhà nước bị truy cứ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 337 Bộ Luật hình sự 2015.

Khi quan chức làm lộ bí mật nhà nước?