Hệ thống pháp luật

Khi quan chức làm lộ bí mật nhà nước?

Ngày đăng: 11/09/2020 lúc 08:22:08
Quan chức làm lộ bí mật nhà nước bị truy cứ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 337 Bộ Luật hình sự 2015.

Khi quan chức làm lộ bí mật nhà nước?

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam