Khi nào được thay đổi giá trong hợp đồng xây dựng? Có được tăng giá hợp đồng xây dựng khi khối lượng công việc không tăng lên?

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số: DN227

Câu hỏi:

Công ty TCT tháng 10/2006 ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án (QLDA) với đơn vị tư vấn QLDA giá trị tạm tính 252 triệu để thi công công trình, có chi tiết nội dung công việc (điều khoản về giá hợp đồng có ghi sẽ điều chỉnh khi khối lượng hoặc chính sách Nhà nước thay đổi). Tháng 01/2009 công ty TCT ký phụ lục kê chi tiêt khối lương công việc và tăng giá trị hợp đồng là 355 triệu. Sau đó do thủ tục triển khai dự án thi công có kéo dài, tỷ giá EURO tăng làm tổng mức đầu tư của dự án thay đổi. Đến tháng 7/2012 công ty TCT ký phụ lục hợp đồng tăng giá trị hợp đồng tư vấn QLDA lên 1 tỷ đồng trong khi khối lượng công việc tư vấn QLDA không thay đổi. Ban kiểm soát công ty cho rằng TCT đã thực hiện việc điều chỉnh phụ lục hợp đồng từ 252 triệu lên 1 tỷ là không đúng vì không giải trình khối lượng công tác tư vấn tăng lên và dựa trên trượt giá EURO để tăng giá trị hợp đồng là không đúng. Xin hỏi việc ký phụ lục hợp đồng tháng 7/2012 của TCT có phù hợp quy định về hợp đồng tư vấn QLDA trong xây dựng hay không? Ý kiến của Ban kiểm soát đúng không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Hợp đồng tư vấn quản lý dự án cũng là một loại hợp đồng xây dựng. Vì thời điểm ký phụ lục hợp đồng lần 2 vào 7/2012, căn cứ pháp lý về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được quy định tại Mục 5 Nghị định 48/2010/NĐ-CP. Theo đó, nguyên tắc điều chỉnh giá vào điều chỉnh hợp đồng xây dựng được quy định tại điều Điều 34 Nghị định 48/2010/NĐ-CP như sau:

Điều 34. Nguyên tắc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng
1. Việc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký. Khi điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng (giá hợp đồng sau điều chỉnh) không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh, trường hợp vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.
2. Đối với hợp đồng trọn gói, thì chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

Bên cạnh đó khoản 1 Điều 36 Nghị định 48/2010/NĐ-CP quy định cụ thể điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện thông qua việc điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh khối lượng và được quy định như sau:

a) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh;

b) Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán;

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thì đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh theo phương pháp hướng dẫn tại khoản 3, 4 Điều này cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Như vậy, việc điều chỉnh giá trong hợp đồng tư vấn quản lý dự án của công ty TCT với đơn vị tư vấn trước hết được điều chỉnh theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, theo như bạn trình bày là khi khối lượng công việc thay đổi hoặc Chính sách Nhà nước thay đổi. Do đó, công ty TCT và đơn vị tư vấn chỉ được điều chỉnh giá của hợp đồng tư vấn nếu khối lượng công việc thay đổi hoặc Chính sách Nhà nước thay đổi.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM