Hệ thống pháp luật

Khi mất giấy xác nhận chứng minh nhân dân có được xin cấp lại?

Ngày đăng: 03/04/2021 lúc 15:57:20

Giấy xác nhận chứng minh nhân dân là giấy tờ do cơ quan công an cấp để xác nhận số CMND cũ khi đổi sang thẻ CCCD gắn chip là cùng một người làm căn cứ đối chiếu khi công dân thực hiện các giao dịch. Vậy, khi mất giấy xác nhận số CMND có được xin cấp lại? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dânNghị định 137/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành:

“b) Trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân hoặc bị mất Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân thì thực hiện như sau:

Công dân có văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ Căn cước công dân, bản sao Chứng minh nhân dân 9 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin của công dân, trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.

Theo đó, để xin cấp lại Giấy xác nhận số CMND cần chuẩn bị một bộ hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND (mẫu CC13 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2019/TT-BCA);

- Bản sao thẻ Căn cước công dân;

- Bản sao CMND 9 số (nếu có).

Công dân nộp hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục và nhận lại Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân sau 7 ngày làm việc.

Tuy nhiên, nếu người dân vẫn còn Chứng minh nhân dân đã bị cắt góc (Chứng minh nhân dân còn rõ nét thì bị cắt góc và trả lại cho người dân) thì có thể dùng Chứng minh nhân dân đó để thay thế xác nhận CMND khi thực hiện các giao dịch.

Ngoài ra, hiện nay, các cơ quan có thể sử dụng thông tin thu thập được (bao gồm số CMND cũ) khi đọc mã QR code ở mặt trước thẻ Căn cước công dân gắn chip, vậy nên, có thể không yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận số CMND.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam