Hệ thống pháp luật

Khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính có được hưởng BHYT không?

Ngày đăng: 03/04/2021 lúc 16:04:11

Đối với người có lịch làm việc dày đặc, khi sức khỏe có vấn đề mà không có thời gian đi khám bệnh trong tuần và phải sắp xếp thời gian đi khám ngoài giờ hành chính, thì việc tìm hiểu quy định đi khám ngoài giờ hành chính có được hưởng Bảo hiểm y tế (BHYT) là vấn đề cần thiết để bảo đảm quyền lợi.

Để xác định người tham gia BHYT có được hưởng BHYT ngoài giờ hành chính hay không cần căn cứ vào cơ sở y tế mà người này đến khám có tổ chức việc khám chữa bệnh (KCB) BHYT ngoài giờ hay không.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh có tổ chức KCB ngoài giờ hành chính

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế:

“1.Nội dung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT được lập theo Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Tùy theo điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thống nhất bổ sung nội dung trong hợp đồng nhưng không trái quy định của pháp luật về BHYT.”

Đăng ký KCB ngoài giờ hành chính

Theo đó, quy định của pháp luật không cấm việc khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính. Do đó, cơ sở KCB và cơ quan BHXH hoàn toàn có quyền thỏa thuận nội dung hợp đồng KCB BHYT để tổ chức KCB BHYT ngoài giờ hành chính căn cứ theo các điều kiện KCB của cơ sở đó và phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, điểm a khoản 10 Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế cũng quy định:

“10. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ:

a) Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế;”

Như vậy, khi đi KCB ngoài giờ hành chính tại các bệnh viện mà có tổ chức khám ngoài giờ hành chính thì người tham gia BHYT vẫn sẽ được Qũy BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng tương ứng của đối tượng mà mình tham gia.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không tổ chức KCB ngoài giờ hành chính

Nếu cơ sở KCB không tổ chức khám ngoài giờ hành chính thì người dân vẫn có thể được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHYT nếu thuộc trường hợp cấp cứu.

Trường hợp bệnh nhân phải cấp cứu

Cụ thể, khoản 2 Điều 28 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi năm 2014 đã nêu rõ:

“Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện.”

Theo đó, để đảm bảo chữa trị kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp, người bệnh được đến khám chữa bệnh tại bất kì cơ sở y tế nào. Khi đó, người tham gia BHYT dù khám chữa bệnh ngoài giờ vẫn được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHYT.

Đồng thời, theo Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án. Như vậy, để được xác định là tình trạng cấp cứu để hưởng BHYT thì phải có xác nhận của y bác sĩ tiếp nhận và ghi rõ vào hồ sơ, bệnh án.

Người dân cần lưu ý, không phải bệnh viện nào cũng tổ chức khám ngoài giờ, việc này dựa trên khả năng cung cấp các dịch vụ của bệnh viện là khác nhau.

Vì vậy, trước khi đi khám ở bệnh viện nào, người dân cần chủ động tìm hiểu trước xem bệnh viện đó có tổ chức KCB ngoài giờ hành chính hay không bằng cách liên hệ trực tiếp đến số tổng đài của bệnh viện hoặc tra cứu thông tin trên trang thông tin tiện tử của bệnh viện để đảm bảo quyền lợi của mình.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam