Khái niệm và nội dung của hợp đồng đầu tư BOT, BTO và BT

Ngày gửi: 06/08/2020 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42353

Câu hỏi:

Hợp đồng BOT là gì? Hợp đồng BTO là gì? Hợp đồng BT là gì? Nội dung và cách thể hiện của các loại hợp đồng đầu tư BOT, BTO, BT theo quy định mới nhất của Luật đầu tư năm 2019?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Theo quy định của pháp luật thì các loại hợp đồng đầu tư bào gồm: BCC, BOT, BTO, BT, PPP. Tuy nhiên, trong số ấy thì hợp đồng BOT, BT, BTO là ba loại hợp đồng đầu tư hay gặp nhất trên thực tế. Vậy theo quy định mới nhất của pháp luật thì 03 hợp đồng BT, BOT, BTO được định nghĩa như thế nào? Các nội dung chủ yếu của 03 loại hợp đồng trên gồm những gì? Dưới đây, Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam có tóm tắt ngắn gọn nhất nội dung cơ bản của 03 loại hợp đồng trên.

Tư vấn các quy định của pháp luật về các loại hợp đồng đầu tư trực tuyến: 024.6294.9155

Điều 3 Khoản 17, 18 và 19 của Luật Đầu tư 2005 đưa ra định nghĩa của các loại hợp đồng này như sau:

  • BOT là gì?

  • Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

    Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

    Trân trọng cảm ơn.

    BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam