Hệ thống pháp luật

Hướng dẫn làm CCCD khi không có ngày, tháng sinh

Ngày đăng: 23/03/2021 lúc 15:25:43

Khi công dân không có ngày, tháng sinh rõ ràng khi đi làm thủ tục cấp Căn cước công dân (CCCD) sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

Theo Điều 18 Luật Căn cước công dân 2014, mặt trước thẻ Căn cước công dân gồm thông tin như: ảnh, số thẻ Căn cước công dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn…

Hiện nay, cả nước đã tiến hành cấp CCCD gắn chip. Mẫu thẻ CCCD gắn chip hiện nay được quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ Công ban ban hành. Theo Thông tư này, mặt trước thẻ CCCD phải thể hiện thông tin: Họ và tên/Full name; Ngày sinh/Date of birth…

Như vậy, ngày, tháng, năm sinh là thông tin bắt buộc công dân cần có khi tiến hành cấp thẻ CCCD nói chung, CCCD gắn chip nói riêng.

Trường hợp không có ngày, tháng sinh trong Sổ hộ khẩu:

Trường hợp sổ hộ khẩu không có ngày, tháng sinh?

Theo Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi tại Thông tư 40/2019/TT-BCA) của Bộ Công an, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì cơ quan quản lý CCCD yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu. Trường hợp thông tin trên Sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên tờ khai thì công dân xuất trình giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân (CMND) cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin ghi trong tờ khai.

Do đó, trường hợp hộ khẩu của công dân không ghi ngày, tháng sinh thì khi đi làm CCCD phải mang thêm giấy khai sinh, CMND hoặc giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh ngày, tháng sinh của mình cho cơ quan quản lý CCCD đối chiếu và cấp CCCD.

(Nếu thông tin công dân đã cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không cần xuất trình Sổ hộ khẩu cũng như giấy tờ khác. Công dân chỉ cần khai chính xác thông tin ngày, tháng sinh của mình vào Tờ khai, sau đó, cơ quan quản lý CCCD sẽ tiến hành đối chiếu thông tin với hệ thống dữ liệu dân cư).

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA, trường hợp công dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại cơ quan quản lý CCCD cấp huyện cần điều chỉnh những thay đổi trong Số hộ khẩu ( như ngày, tháng sinh) mà việc điều chỉnh này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện và công dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú thì sẽ được tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong Số hộ khẩu của công dân đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD.

Các giấy tờ chứng minh ngày, tháng sinh

Trường hợp công dân không có giấy tờ hợp lệ về ngày, tháng sinh:

Trường hợp công dân không có giấy tờ hợp lệ về ngày, tháng sinh, thì phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm thủ tục đăng ký khai sinh lần đầu hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh, sau đó làm thủ tục cấp CCCD theo quy định tại Điều 18 Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịchNghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam