Hệ thống pháp luật

Hướng dẫn đính chính Giấy chứng nhận kết hôn bị sai

Ngày đăng: 30/03/2021 lúc 09:39:46

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch và được hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch có quy định như sau:

“1. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

2. Sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch.

3. Việc cải chính nội dung đăng ký khai tử thuộc thẩm quyền của cơ quan đã đăng ký khai tử, theo đề nghị của người có trách nhiệm đăng ký khai tử quy định tại Điều 33 Luật hộ tịch”

 

Như vậy, trường hợp có thông tin sai sót trong Giấy chứng nhận kết hôn sẽ đến UBND cấp quận/huyện nơi đăng ký thường trú (theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch năm 2014) để yêu cầu sửa đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho đúng.

Các giấy tờ bạn cần thiết theo quy định tại Điều 28 Luật hộ tịch 2014 khi làm thủ tục sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn bao gồm:

– Tờ khai (theo mẫu quy định);

– Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn bản chính;

– CMND/CCCD của vợ chồng bản gốc để xuất trình;

– Sổ hộ khẩu bản chính để xuất trình ;

– Giấy khai sinh bản chính để đối chiếu thông tin.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp sẽ điều chỉnh lại nội dung của các giấy tờ hộ tịch. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam