Hệ thống pháp luật

Hướng dẫn đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh online

Ngày đăng: 30/03/2021 lúc 15:06:19

Hệ thống pháp luật Việt nam xin gửi tới bạn hướng dẫn đăng ký một tài khoản dùng cho đăng ký kinh doanh online.

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Bước 2: Lựa chọn đăng ký qua mạng

Bước 3: Chọn mục Tạo tài khoản mới

Bước 4: Điền thông tin tài khoản sau đó bấm nút Đăng ký

Sau đó hệ thống sẽ báo đăng ký thành công.

Bước 5: Truy cập email đăng ký để kích hoạt tài khoản.

Sau khi bấm liên kết, hệ thống sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản.

Bước 6: Đăng nhập lại hệ thống

 

Bước 7: Yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 8: Điền đầy đủ thông tin, upload giấy tờ chứng thực cá nhân, tích chọn đồng ý các điều khoản và xác nhận

Tài khoản được sử dụng sau khi hệ thống phê duyệt yêu cầu.

BBT. Hệ thống pháp luật Việt Nam