Hệ thống pháp luật

Hướng dẫn chuyển hạng cho giáo viên Trung Học Phổ Thông (THPT) từ 20/03/2021

Ngày đăng: 30/03/2021 lúc 22:08:39

Từ ngày 20 tháng 03 năm 2021, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học phổ thông (THPT) công lập chính thức có hiệu lực và nhiều quy định được thay đổi trong đó có liên quan đến hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên cấp THPT.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 04/2021, giáo viên đã được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT theo Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì được xếp hạng tương đương với quy định tại Thông tư 04 này. Điều này đồng nghĩa, giáo viên THPT vẫn giữ nguyên các hạng như sau:

1. Giáo viên THPT hạng III có mã số V.07.05.15.

2. Giáo viên THPT hạng II có mã số V.07.05.14.

3. Giáo viên THPT hạng I có mã số V.07.05.13.

Như vậy về cơ bản, giáo viên THPT không có sự thay đổi nhiều như giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học hay THCS.

Trên đây là hướng dẫn mới nhất về chuyển hạng cho giáo viên cấp THPT từ 20/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BBT. Hệ thống pháp luật Việt Nam.