Hệ thống pháp luật

Hướng dẫn chuyển hạng cho giáo viên Tiểu học từ 20/03/2021

Ngày đăng: 30/03/2021 lúc 22:03:45

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên Tiểu học công lập chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 03 năm 2021.

 

Theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT giáo viên tiểu học bổ sung thêm một chức danh nghề nghiệp hạng I và không tuyển dụng mới giáo viên tiểu học hạng IV.

Cũng theo thông tư, giáo viên Tiểu học nếu đạt tiểu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mới thì được bổ nhiệm như sau:

1.  Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09): Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

Nếu chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo thì giữ nguyên hạng IV với mã số V.07.03.09 và hệ số lương từ 1,86 - 4,06 cho đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng III hoặc cho đến khi nghỉ hưu (trường hợp không phải nâng chuẩn).

2.  Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08): Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

Nếu chưa đạt chuẩn thì giữ nguyên hạng III với mã số V.07.03.08 với hệ số lương từ 2,1 - 4,89 theo quy định tại Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV cho đến khi đạt chuẩn thì được bổ nhiệm vào hạng III theo quy định mới hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng chuẩn trình độ.

3. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07): Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28). Nếu trúng tuyển trong kỳ thi/xét thăng hạng thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27).

Riêng trường hợp chưa đạt tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số 07.03.29). Sau khi đạt chuẩn của hạng II thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng II (mã số V.07.03.28) mà không phải thông qua kỳ thi/xét thăng hạng.

Trên đây là hướng dẫn mới nhất về chuyển hạng cho giáo viên cấp Tiểu học từ 20/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BBT Hệ thống pháp luật Việt Nam.