Hỏi về việc luân chuyển công chức

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33132

Câu hỏi:

Chào luật sư! Vợ tôi là giáo viên THCS hiện đang có con nhỏ 24 tháng tuổi. Nay nhà trường luân chuyển vợ tôi đến trường khác dạy với lý do dôi dư giáo viên vậy có đúng quy định không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật cán bộ công chức 2008;

– Luật viên chức 2010;

2. Nội dung tư vấn

Theo thông tin bạn cung cấp, vợ bạn đang là giáo viên THCS, vợ bạn bị luân chuyển công tác. Tuy nhiên, bạn không nêu rõ vợ bạn là công chức hay viên chức? Do đó sẽ chia các trường hợp sau:

Điêu 7 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định, Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

Việc luân chuyển công chức theo quy định tại Điều 52 Luật cán bộ, công chức năm 2008 như sau:

"Điều 52. Luân chuyển công chức

1. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc luân chuyển công chức"

Theo quy định trên việc luân chuyển công chức không hạn chế đối với công chức đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Người đứng đầu đơn vị nơi vợ bạn đang làm việc căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kết hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý để xem xét luân chuyển trong hệ thống các cơ quan Nhà nước.

Tuy nhiên, việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch. Do đó, nếu vợ bạn đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch thì sẽ bị luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức. Vợ bạn đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì vẫn bị luân chuyển khi có yêu cầu.

Thứ hai, vợ bạn là viên chức

Điều 36 Luật viên chức 2010 quy định về Biệt phái viên chức như sau:

7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi."

Theo quy định trên, không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Do đó, nếu vợ bạn là viên chức đang nuôi con 24 tháng tuổi sẽ không phải thực hiện biệt phái.

Nếu cơ quan của vợ bạn vẫn cử biệt phái vợ bạn đi công tác thì vợ bạn có quyền khiếu nại quyết định biệt phái.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam