Hỏi về uy tín nhà thầu thông qua thực hiện hợp đồng tương tự. Tiêu chuẩn đáng giá về uy tín nhà thầu thông qua thực hiện các hợp đồng tương tự.

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số: DN229

Câu hỏi:

Theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT tại mục 7.2 về uy tín của nhà thầu: “Uy tín nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm trở lại đây (năm 2012,2013,2014)”. Theo hồ sơ mời thầu của gói thầu mà em hỏi “Uy tín nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm trở lại đây (năm 2012, 2013, 2014)” có đúng không? Thời điểm mở thầu gói thầu của em là ngày 18/2/2016 như vậy ba năm trở lại đây tính từ năm 2016 phải là năm 2013, 2014, 2015 mà tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm của gói thầu trên là từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Em đã làm công văn giải trình và ban đã gửi văn bản trả lời uy tín của nhà thầu “Uy tín nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm trở lại đây (năm 2012, 2013, 2014)” chứ không phải là 3 năm gần đây nhất. Nhờ anh chị giúp em. Tại trong quá trình thi công em bị trễ 1 hợp đồng vào năm 2012 nên hồ sơ em bị loại.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT các tổ chức đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được sử dụng theo tiêu chí “đạt’’, “không đạt’’. Nhà thầu phải “đạt” cả 3 nội dung gồm:

- Kinh nghiệm

- Năng lực kỹ thuật

- Năng lực tài chính

Cụ thể, tại ví dụ về Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật theo phương pháp đạt/không đạt, tại Mục 7:

Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng...trở lại đây( Ghi theo số năm quy định về thực hiện hợp đồng tương tự). Đồng thời thỏa mãn không có hợp đồng tương tự nào chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu và có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự trước đó vượt tiến độ hoặc có giải thưởng quốc gia trong lĩnh vực liên quan đến gói thầu và không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì được đánh giá là ĐẠT. Trường hợp có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lõi của nhà thầu thì sẽ đánh giá là KHÔNG ĐẠT.

Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:

- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.

- Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét.

(02 công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, quy mô mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét thì được đánh giá là 01 hợp đồng xây lắp tương tự)

- Trường hợp yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ 02 hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu 01 hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.

Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50%-70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều kiện hiện trường.

Không chấp nhận việc cộng gộp các hợp đồng có giá trị nhỏ với nhau (các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn giá trị quy định) nhằm thỏa mãn yêu cầu tổng thể.

Đối với vấn đề của bạn, gói thầu của bạn mở vào 18/2/2016, và bạn đã bị chậm tiến độ một hợp đồng năm 2012 do vậy Hồ sơ đề xuất của bạn sẽ bị đánh giá là KHÔNG ĐẠT ở mục về tiêu chuẩn kỹ thuật là có căn cứ, bởi vì theo mục Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp phải đáp ứng số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự và không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ. Hơn nữa số năm trở lại đây nhưng phải là số năm thực hiện các hợp đồng tương tự, do đó phải là năm 2012, 2013, 2014. Ngoài ra khi xem xét cụ thể thông tư này, việc xem xét nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm dựa trên căn cứ bao gồm các mục: Kinh nghiệm; Năng lực tài chính; Năng lực kỹ thuật.

Có thể, khi xem xét Hồ sơ đề xuất của bạn đã không đáp ứng được các điều kiện về năng lực và kinh nghiệm nên Hồ sơ đề xuất của bạn đã bị loại.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM