Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Hỏi về thủ tục hủy thầu trong hoạt động đấu thầu

Ngày gửi: 11/08/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42553

Câu hỏi:

Kính thưa Luật sư, em nhờ Luật sư tư vấn giúp em, trường hợp gói thầu của em đang xét giá trị hơn 1 tỷ và tất cả Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, trường hợp gói thầu của em rơi vào trường hợp hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu 2013. Trường hợp này, em sẽ thông báo cho các nhà thầu tham dự thầu và đăng tải thông tin trên báo đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu hay kết quả hủy gói thầu? Nhờ luật sư tư vấn giúp em, em cảm ơn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam. Với thắc mắc của bạn, Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:Xem thêm: Các trường hợp hủy thầu theo quy định mới nhất năm 2020 1. Cơ sở pháp lý: – Luật đấu thầu 2013; – Nghị định 63/2014/NĐ-CP; – Nghị định 30/2015/NĐ-CP. 2.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

– Luật đấu thầu 2013;

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

– Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Các trường hợp hủy thầu được quy định tại Điều 17 Luật đấu thầu 2013  bao gồm:

Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”

“- Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

– Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

– Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”

Vậy gói thầu của bạn thuộc một trong những trường hợp phải hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu 2013.

>>> Luật sư tư vn pháp lut đấu thầu qua tổng đài:024.6294.9155

Điều 42 Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư như sau:

– Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu 2013 trong văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.

– Sau khi có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 63/2014/NĐ-CP; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu trong thời hạn quy định tại Khoản 13 Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. 

Hiện nay pháp luật không quy định cụ thể về thủ tục hủy thầu. Tuy nhiên, thông thường, việc hủy thầu có thể thực hiện thông qua những việc sau:

– Gửi thông báo hủy thầu đến tất cả các bên dự thầu, trong đó nêu rõ lý do hủy thầu.

– Đăng tin thông báo hủy thầu nêu rõ lý do hủy thầu trên 3 số báo liên tiếp của 1 tờ báo, 3 tin liên tiếp trên một phương tiện thông tin đại chúng khác.

Như vậy, thông báo của bạn đến các nhà thầu và đăng tin lên báo có nội dung là thông báo hủy thầu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam