Hỏi về thư giảm giá trong lúc mở thầu

Ngày gửi: 15/01/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42483

Câu hỏi:

Xin cho biết tình huống trong đấu thầu như sau: Khi mở hồ sơ dự thầu nhà thầu gồm có: – Đơn dự thầu – Thư giảm giá kèm theo. Tuy nhiên Thư giảm giá được ký trước ngày ký Đơn dự thầu. Xin hỏi, Thư giảm giá có hiệu lực giảm giá cho Đơn dự thầu trên hay không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật đấu thầu 2013

Khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

“12. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”

Đấu thầu là quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình. Trong đó, bên mua sẽ tổ chức đấu thầu để bên bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của bên mua là có được các hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của mình về kĩ thuật, chất lượng và chi phí thấp nhất. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền cung cấp mua hàng hóa, dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể. Như vậy, bản chất của đấu thầu đã được xã hội thừa nhận như 1 sự cạnh tranh lành mạnh để được thực hiện 1 việc nào đó, một yêu cầu nào đó.

A.

>>> Luật sư tư vấn về thư giảm giá trong lúc mở thầu: 024.6294.9155

Hiện nay, trong Luật đấu thầu 2013 không định nghĩa rõ về thư giảm giá, tuy nhiên có thể hiểu thư giảm giá như sau: Thư giảm giá là văn bản thể hiện giá mà nhà thầu tự đưa ra mức giảm giá (hoặc đưa ra giá trị giám giá) so với giá dự thầu đã tính toán theo những mức chuẩn. Trong thư giảm giá phải nêu và phân tích những lý do giảm giá. Thư giảm giá hợp lệ phải nêu và phân tích những lý do hợp lý do giảm giá. Thư giảm giá hợp lệ trước hết phải do người đứng đầu tổ chức doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận ký tên và đóng dấu trước ngày nộp thầu và phải đáp ứng tất cả các quy định nếu có trong hồ sơ mời thầu về nội dung thư giảm giá. 

Như vậy, thư giảm giá chỉ cần thỏa mãn những yêu cầu trên về nội dung hồ sơ đấu thầu và thẩm quyền ký thì thư giảm giá vẫn có hiệu lực; không phụ thuộc vào thười điểm ký trước đơn dựu thầu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam