Hỏi về chế độ trợ cấp của công an nhân dân theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33428

Câu hỏi:

Trường hợp anh A tháng 12 năm 1978 nhập ngũ công tác trong công an nhân dân đến tháng 11 năm 1993 thôi việc. Thời gian công tác là 14 năm 11 tháng 16 ngày. Như vậy anh A thiếu 14 ngày mới đủ 15 năm công tác có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam. Với thắc mắc của bạn, Công ty Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau: 1. Cơ sở pháp lý: – Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. 2.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

2. Luật sư tư vấn:

Vì bạn không nói rõ, trợ cấp hàng tháng mà bạn đang thắc mắc là trợ cấp gì. Tuy nhiên, hiện nay về trợ cấp đối với công an nhân dân có thời gian công tác 15 năm được quy định trong Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Về đối tượng được hưởng chế độ, tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định 62/2011/QĐ-TTg quy định:

"1. Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về phục viên, xuất ngũ, thôi việc) trước ngày 01 tháng 4 năm 2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;"

Như vậy, nếu anh A nhập ngũ từ tháng 12 năm 1978, công tác trong ngành công an nhân dân đến tháng 11 năm 1993 thôi việc mà trong thời gian công tác có tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thì anh A là đối tượng được hưởng chế độ theo quy định của Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. 

"1. Chế độ trợ cấp hàng tháng được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả số đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng khi tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu với thời gian công tác ở xã mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định) được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác.

Mức trợ cấp là 925.000 đồng/tháng, nếu đủ 15 năm; sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% của mức trợ cấp nêu trên.

Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp được điều chỉnh tương ứng."

Theo quy định trên, để được hưởng trợ cấp hàng tháng thì anh A phải có thời gian công tác từ đủ 15 năm trờ lên. Cách tính thời gian hưởng chế độ được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 62/2011/QĐ-TTg như sau:

"2. Khi tính thời gian hưởng đối với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm; đối với chế độ trợ cấp hàng tháng thì tính đủ năm (12 tháng).

Theo bạn trình bày, anh A bắt đầu nhập ngũ từ tháng 12 năm 1978 và xuất ngũ vào tháng 11 năm 1993, tính ra thì thời gian công tác là 14 năm 11 tháng 16 ngày. Như vậy thời gian công tác của anh A chưa đủ để được hưởng trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên  anh A vẫn được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Quyết định 62/2011/QĐ-TTg:

"2. Chế độ trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có dưới 15 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đối tượng có dưới 20 năm công tác trong quân đội, công an, cơ yếu sau đó tham gia công tác ở xã đã nghỉ việc hiện đang hưởng chế độ hưu trí nhưng khi thôi công tác ở xã, thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu không được cộng nối với thời gian công tác ở xã để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội) được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác.

Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng."

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam