Hệ thống pháp luật

hội đàm cấp nhà nước

"hội đàm cấp nhà nước" được hiểu như sau:

Là những hoạt động chính trong chương trình chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đồng cấp chủ trì.(Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại)