Hoàn trả tiền thuế nộp thừa

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL39400

Câu hỏi:

Trường hợp hộ gia đình cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất (150m2) vào ngân sách Nhà nước. Mà diện tích thực tế sử dụng được có 120m2. Vậy 30m2 đã nộp vào ngân sách nhà nước đó có được Nhà nước hoàn trả lại hay không? Nếu được trả hoặc không được trả thì căn cứ vào quy định văn bản nào? Chân thành cảm ơn luật sư.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Thông tư 68/2001/TT-BTC

2. Nội dung tư vấn

Theo như bạn trình bày, bạn đóng tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước cho 150 m2 đất nhưng khi đo đạc lại, diện tích thực tế chỉ là 120 m2. Bạn không nêu rõ vì lý do gì mà diện tích thực tế sử dụng và diện tích trên giấy tờ khác nhau.

Theo quy định tại Mục 1 Phần I Thông tư 68/2001/TT-BTC được bổ sung bởi Mục I Thông tư 91/2002/TT-BTC, Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (dưới đây gọi chung là đơn vị) được cơ quan tài chính hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước (tài khoản 741), khi có đủ các điều kiện sau:

>>> Luật sư tư vấn pháp luật về hoàn trả tiền thuế nộp thừa: 024.6294.9155

"1.1- Khoản thu đã được cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan các tỉnh, thành phố, cơ quan Nhà nước được uỷ nhiệm thu (dưới đây gọi chung là cơ quan thu) kiểm tra, xem xét, có quyết định hoàn trả và công văn đề nghị hoàn trả gửi cơ quan tài chính.

1.2- Khoản thu đã được đơn vị (hoặc cơ quan thu nộp thay đơn vị) thực nộp vào ngân sách nhà nước.

1.3- Khoản thu được hoàn trả do không thực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản thu phát sinh phải nộp ngân sách kỳ sau của đơn vị hoặc đã thực hiện bù trừ nhưng vẫn còn phải hoàn trả từ ngân sách nhà nước. 

Việc hoàn trả tiền thu chênh lệch giá hàng xuất, nhập khẩu nộp thừa vào ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính thực hiện (cơ quan Hải quan không thực hiện hoàn trả đơn vị bằng hình thức bù trừ vào số tiền thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu phải nộp ngân sách nhà nước của lô hàng xuất nhập khẩu kỳ sau)".

Khoản thu đã hạch toán quỹ ngân sách cấp nào thì cơ quan tài chính cấp đó xem xét và giải quyết. Khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp, cơ quan tài chính ở cấp cao nhất có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho cơ quan tài chính cấp dưới để thực hiện. 

Trong trường hợp này, bạn mang giấy tờ đo đạc mảnh đất cùng biên lai đã nộp tiền sử dụng đất tới cơ quan thuế đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trước để được hoàn trả. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam