Hồ sơ, trình tự gói thầu sửa chữa tài sản cố định giá trị nhỏ

Ngày gửi: 03/04/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42454

Câu hỏi:

Kính chào công ty. bên tôi đang có một số gói thầu sửa chữa tài sản cố định một số gói thầu với giá trị như sau: – Dưới 200 triệu đồng.Xem thêm: Ký hợp đồng thực hiện gói thầu xây lắp – Từ hơn 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng – Trên 1 tỷ đồng nhưng dưới 2 tỷ đồng. Do đều là gói thầu sửa chữa tài sản cố định nên tôi chưa rõ áp dụng theo hình thức đấu thầu nào? Quý công ty có thể giúp đỡ tôi trong hình thức áp dụng cụ thể cho 3 hạn mức trên. Xin cám ơn! 

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Bạn nêu bên bạn đang có một số gói thầu sửa chữa tài sản cố định đây là gói thầu mua sắm hàng hóa. Do bạn không nêu rõ cơ quan bạn là cơ quan gì do đó có thể xảy ra các trường hợp sau: 

Trường hợp 1, cơ quan bạn là một trong các cơ quan sử dụng vốn nhà nước: khi đó, hoạt động mua sắm gói thầu của cơ quan bạn sẽ thực hiện theo Thông tư 58/2016/TT-BTC. Bạn có nêu các gói thầu của bạn có giá trị như sau: dưới 200 triệu đồng; Từ hơn 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; trên 1 tỷ đồng nhưng dưới 2 tỷ đồng. Theo Điều 19 Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định về quy trình chào hàng cạnh tranh như sau:

“Điều 19. Quy trình chào hàng cạnh tranh

1. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại Khoản 1 Điều 18 có giá gói thầu từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

2. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại Khoản 1 Điều 18 có giá gói thầu không quá 200 triệu đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.”.

Như vậy, theo quy định trên thì với gói thầu dưới 200 triệu đồng, bên bạn có thể áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi yêu cầu báo giá cho nhà thầu; nhà thầu nộp báo giá; đánh giá các báo giá và thương thảo hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Với gói thầu từ hơn 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng và gói thầu trên 1 tỷ đồng nhưng dưới 2 tỷ đồng thì theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Thông tư 58/2016/TT-BTC bên bạn có thể áp dụng gói thầu mua sắm hàng hóa theo quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường. Và thủ tục được quy định tại Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Luật sư tư vấn pháp luật về đấu thầu sửa chữa tài sản cố định: 024.6294.9155

Trường hợp 2, cơ quan của bạn không phải một trong các cơ quan nêu trên và sử dụng nguồn vốn không phải từ nhà nước thì hoạt động mua sắm gói thầu của cơ quan bạn sẽ thực hiện theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Cụ thể, Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh như sau:

– Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng. Các gói thầu theo khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu gồm:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

+ Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

– Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị không quá 500 triệu đồng;

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng và gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng;

+ Gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Như vậy, theo quy định trên với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 200 triệu đồng và gói thầu có giá trị từ hơn 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng thì bên bạn có thể áp dụng hình thức chào hang cạnh tranh theo quy trình rút gọn được quy định tại khoản 2, Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Còn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị trên 1 tỷ đồng nhưng dưới 2 tỷ đồng thì áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam