Hồ sơ đề xuất của nhà thầu ghi bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh

Ngày gửi: 11/04/2017 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42403

Câu hỏi:

Trong hồ sơ yêu cầu chúng tôi có yêu cầu tất cả hồ sơ đề xuất phải ghi tiếng việt và có catalog thết bị kèm theo. Tuy nhiên, hồ sơ đề xuất của nhà thầu X lại làm 1 nửa tiếng việt và 1 nửa tiếng anh nhưng đều tuyên bố đáp ứng; catalog kèm theo thì không đúng với hồ sơ đề xuất. Vậy nhà thầu có bị loại không hay chúng tôi mời nhà thầu đến làm rõ? Chân thành cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật đấu thầu 2013

– Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 9 Luật đấu thầu 2013, ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước; Tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế.

"Điều 3. Áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và các Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng

1. Hình thức chỉ định thầu theo quy trình thông thường được áp dụng đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn được áp dụng đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước), gói thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Đối với gói thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu, các tổ chức, cá nhân áp dụng Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này; đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhưng giá gói thầu không nằm trong hạn mức chỉ định thầu thì vận dụng Mẫu hợp đồng thuộc Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

…"

Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

​Như vậy, hồ sơ yêu cầu bên bạn có yêu câu cầu hồ sơ đề xuất phải được lập bằng Tiếng Việt và có cattalog kèm theo nhưng khi nhà thầu nộp hồ sơ lại bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt, cattalog không đúng với hồ sơ đề xuất thì có thể yêu câu bên phía nhà thầu hiệu chỉnh lại ngôn ngữ của hồ sơ đề xuất và cung cấp lại cattalog theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Việc hiệu chỉnh, sửa đổi lại không làm thay đổi nội dung của hồ sơ đề xuất.

​Bên mời thầu sẽ phải thông báo cho nhà thầu về việc hiệu chỉnh, sửa đổi cho nhà thầu. Trong vòng 03 ngày, nhà thầu phải trả lời bằng văn bản cho bên mời thầu về việc chấp nhận kết quả sửa lỗi hiệu chỉnh thông báo sai lệch. Trường hợp nhà thầu không chấp nhận với yêu cầu sửa đổi, hiệu chỉnh hồ sơ, hồ sơ dự thầu của nhà thầu ấy sẽ bị loại.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam