Hệ thống pháp luật

Hồ sơ đề nghị xin cấp thẻ tạm trú

Ngày đăng: 11/03/2021 lúc 14:35:35

Trong thời đại giao lưu kinh tế, hội nhập phát triển hiện nay, số lượng người lao động là người nước ngoài ở Việt Nam gia tăng đáng kể. Việc này vừa giúp phát triển trình độ kinh tế của nước ta, vừa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019, người nước ngoài phải được cấp thẻ tạm trú để tiện lợi trong việc quản lý số lượng cũng như thời gian ở Việt Nam. Vậy thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú như thế nào, Hệ thống Pháp luật Việt Nam mời các bạn tham khảo Infographic dưới đây.

Hồ sơ đề nghị xin cấp thẻ tạm trú

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam