Hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ tạm trú - The application for extension of temporary residence permits

Cập nhật: 29/03/2021 lúc 09:42:40

Theo Thông tư 04/2016/TT-BNG hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài gồm:

Hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ tạm trú - The application for extension of temporary residence permits

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam