Hệ thống pháp luật

Hộ kinh doanh có được phép mở chi nhánh để hoạt động không?

Ngày đăng: 25/08/2021 lúc 16:06:25
Hiện nay, Hộ kinh doanh thường hoạt động hiệu quả, do đó chủ hộ mong muốn được mở thêm các cơ sở kinh doanh là điều tất yếu. Vậy câu hỏi được đặt ra Hộ kinh doanh có được thành lập thêm chi nhánh hay không?
Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định cụ thể về khái niệm hộ kinh doanh, theo đó hộ kinh doanh được khái quát bằng định nghĩa được quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021 NĐ-CP về đăng ký kinh doanh:
Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.
 

Hộ kinh doanh là một mô hình kinh doanh khá phổ biến ở nước ta, là một trong những hình thức tổ chức kinh tế của cá nhân hoặc gia đình lâu đời và thông dụng ở Việt Nam; ví dụ như: quán phở truyền thống, quán cafe hoặc tiệm tạp hóa, cửa hàng bánh kẹo,…

Theo khoản 2,3 Điều 80 NĐ 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 80. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh 
….
2. Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
3. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”
 

Theo căn cứ rõ ràng của pháp luật quy định mỗi cá nhân, hộ gia đình có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ chỉ được phép đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc, tức là hộ kinh doanh sẽ không được phép mở rộng hoặc mở thêm chi nhánh mới trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, căn cứ khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“Điều 86:  Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh
2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.”
 
Như vậy, hộ kinh doanh không thể mở thêm chi nhánh nhưng có thể mở nhiều địa điểm kinh doanh ở các địa bàn khác mà không bị giới hạn số lượng. Khi mở thêm địa điểm, hộ kinh doanh lưu ý những điều sau:
 

- Sau khi mở địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan quản lý thuế (cụ thể là cơ quan thuế tại phường, xã nơi đặt địa điểm) và cơ quan quản lý thị trường cấp quận/huyện.

- Hộ kinh doanh không phải thông báo và làm thủ tục mở địa điểm kinh doanh đối với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 
Trên đây là toàn bộ nội dung mang tính tham khảo của Hệ thống Pháp luật Việt Nam. 
 
BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam