Hệ thống pháp luật

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang thực hiện

"hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang thực hiện" được hiểu như sau:

Là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm và hành vi đó vẫn đang trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.(Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo)