Hệ thống pháp luật

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đã kết thúc

"hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đã kết thúc" được hiểu như sau:

Là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.(Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo)