Hệ thống pháp luật

Hàng giả

Ngày đăng: 19/08/2020 lúc 15:12:57
Hàng giả theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15/11/2013 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hàng giả

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam