Hai người dưới 13 tuổi giao cấu với nhau có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL41401

Câu hỏi:

Xin luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này : A có hành vi giao cấu với B nhưng cả hai đều dưới 13 tuổi hỏi A có chịu trách nhiệm hình sự không .A phạm tội lúc chưa thành niên nhưng khi phát hiện ra thì A đã thành niên vậy A sẽ bị xử lý như thế nào.?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự 1999 về tuổi chịu trách nhiệm hình sự quy định như sau:

"1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc  tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng."

Theo quy định này, nghĩa là người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi tội phạm do hành vi của mình gây ra trừ các trường hợp khác do pháp  luật quy định. Cụ thể là trong trường hợp người đó thực hiện hành vi phạm tội trong trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc trong các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ…Bên cạnh đó, tại Điều 25 Bộ luật hình sự 1999 cũng quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự như sau :

"1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

2. Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm, thì cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

3. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá."

Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm rất nghiêm trọng do lỗi cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.Tại Khoản 3 Điều 8 Bộ luật hình sự 1999 quy định về tội phạm rát nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như sau:

" tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình."

                                                             

>>> Luật sư tư vấn

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam