Gói thầu tiêu hủy vỏ thuốc kinh phí 209 triệu đồng được áp dụng hình thức nào?

Ngày gửi: 11/04/2017 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42375

Câu hỏi:

Đơn vị tôi được giao nhiệm vụ thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. kinh phí thực hiện 209 triệu đồng. Vậy tôi xin hỏi, cơ quan tôi có thể áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn được không? 

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật đấu thầu năm 2013;

– Nghị định 63/2014/ NĐ–CP;

– Thông tư 58/2016/TT-BTC

2. Nôi dung tư vấn:

"h) Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Thuê các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển; sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản; dịch vụ thuê trụ sở làm việc, nhà trạm, ô tô phục vụ công tác, vệ sinh công nghiệp; dịch vụ xử lý chất thải; dịch vụ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ thuê đường truyền dẫn; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thẩm định giá (nếu có); dịch vụ cung cấp điện, nước, điện thoại cố định; dịch vụ đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các dịch vụ phi tư vấn khác;".

Ở đây, đơn vị bạn được giao nhiệm vụ thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, kinh phí thực hiện 209 triệu đồng. Như vậy, theo quy định trên thì gói thầu thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật của đơn vị bạn thuộc gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng với các gói thầu trong hạn mức quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 như sau:

"a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt."

Đồng thời phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh được quy định tại Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP như sau:

– Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường: áp dụng với gói thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng. 

– Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng với gói thầu:  

+ Có giá trị không quá 01 tỷ đồng với gói thầu gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt

+ Có giá trị không quá 200 triệu đối với gói thầu mua sắm thường xuyên.

Như vậy, từ các quy định trên thì gói thầu của đơn vị bạn là gói thầu dịch vụ phi tư vấn với kinh phí thực hiện 209 triệu đồng thì đơn vị bạn được phép thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo điểm a, khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 và khoản 2,  Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam