Hệ thống pháp luật

Góc nhìn pháp lý vụ người mẫu Châu Bùi bị quay lén

Ngày đăng: 26/06/2024 lúc 16:28:29

Dư luận hiện đang xôn xao vụ người mẫu Châu Bùi phát hiện bị quay lén trong nhà vệ sinh. Hành vi quay lén người khác là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Luật pháp có quy định xử phạt hành vi này tùy thuộc vào mục đích, tính chất và mức độ vi phạm.

Quay lén là gì?

Quay lén là hành vi sử dụng camera, điện thoại, máy quay, hay bất kỳ thiết bị nào có chức năng ghi hình để quay một người khác mà không được sự đồng ý của người đó.Hành vi này có thể vi phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của người bị quay.

Quy định pháp luật về quay lén

Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý.

Mức phạt quay lén người khác

Mức phạt đối với hành vi quay lén người khác tùy thuộc vào mục đích, tính chất và mức độ vi phạm.Cụ thể:

a) Xử phạt hành chính

Nếu người quay lén sử dụng hình ảnh, thông tin của người khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000đồng đến 20.000.000đồng theo điểm e Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

b) Xử lý hình sự

Nếu người quay lén sử dụng hình ảnh, thông tin đã quay để làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, làm giảm uy tín của cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.Hình phạt áp dụng là phạt tiền từ 10 .000.000đồng đến 30.000.000đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù lên đến 02 năm.

Nếu người quay lén tàng trữ, lưu hành, trao đổi, vận chuyển, mua bán nhằm phổ biến hình ảnh, video quay lén với nội dung nhạy cảm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy theo quy định tại Điều 326 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.Hình phạt áp dụng là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, trong đó mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm.

Quay lén người khác là một hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào mục đích, tính chất và mức độ vi phạm.