Hệ thống pháp luật

Giấy vay tiền viết tay có hợp pháp không?

Ngày đăng: 17/04/2021 lúc 21:42:00

Giấy mượn tiền viết tay là loại giấy tờ được sử dụng phổ biến hiện nay dùng để xác nhận giao dịch vay tiền giữa các bên. Nhưng liệu loại giấy tờ này có được xem là hợp pháp hay không?

Thứ nhất, pháp luật không có quy định về hình thức của hợp đồng vay tài sản phải nhất định là văn bản công chứng hoặc chứng thực, căn cứ Điều 463 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Thứ hai, hình thức của giao dịch dân sự

Theo quy định của bộ luật dân sự quy định hình thức giao dịch dân sự có thể thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc hành vi cụ thể. Điều 119 Bộ luật dân sự 2015 quy định: 

”Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.”

Pháp luật không thể hiện rõ yêu cầu về hình thức của Hợp đồng vay tiền, như vậy giấy vay tiền viết tay cũng là một hình thức giao dịch dân sự được pháp luật thừa nhận.

Tuy nhiên, để giấy vay tiền viết tay có hiệu lực phải đáp ứng các điều kiện về nội dung nêu tại Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015 và các điều kiện nêu tại Điều 117 Bộ luật này gồm:

- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch vay;

- Bên cho vay và bên vay phải hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của việc vay nợ không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;

- Lãi suất cho vay không vượt quá 20%/năm…

Như vậy, giấy vay tiền viết tay vẫn có thể coi là một hợp đồng dân sự bằng văn bản và vẫn có giá trị pháp lý bắt buộc nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam