Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký tạm trú

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33313

Câu hỏi:

Chào luật sư, Tôi mới đăng ký sổ tạm trú tại phường Hiệp Bình Chánh -Thủ Đức, nay em mua lại chung cư ở phường Hiệp Bình Phước, chung cư đã bàn giao nhưng chưa có sổ, nên chỉ có hợp đồng đặt cọc và giấy ủy quyền công chứng giữa em và người bán. Vậy em có chuyển được sổ tạm trú qua nơi ở mới không và cần những giấy tờ gì.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật cư trú năm 2006.

2. Nội dung tư vấn

Tại khoản 2 Điều 30 Luật cư trú năm 2006 có quy định về đăng ký tạm trú như sau:

“Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn”.

Căn cứ vào quy định này thì người nào sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại điểm thuộc, xã, phường, thị trấn nhưng không được đăng ký thường trú tại nơi đó thì có trách nhiệm đăng ký tạm trú trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến.

“Trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập từ sáu tháng trở lên tại địa phương đã đăng ký tạm trú thì cơ quan đã cấp sổ tạm trú phải xoá tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú”.

Căn cứ vào quy định này thì trong trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập từ sáu tháng trở lên tại nơi đã đăng ký tạm trú thì cơ quan đã cấp sổ tạm trú phải xoá tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú.

Như vậy, xét vào trường hợp của bạn, hiện tại bạn đang đăng ký tạm trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, bây giờ bạn muốn chuyển tạm trú sang phường Hiệp Bình Phước với lý do bạn sẽ ở lâu dài tại phường Hiệp Bình Phước vì đã mua nhà chung cư tại phường Hiệp Bình Phước thì trường hợp bạn sinh sống tại điểm thuộc phường nhưng không được đăng ký thường trú tại nơi đó thì có trách nhiệm đăng ký tạm trú trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến.

Tại Điều 16 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định về thủ tục đăng ký tạm trú như sau:

“Điều 16. Thủ tục đăng ký tạm trú

1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú.

2. Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

3. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn”.

>>> Luật sư tư vấn chỗ ở hợp pháp để đăng ký cư trú: 024.6294.9155

Căn cứ vào Điều 16 Thông tư 35/2014/TT-BCA thì trong trường hợp của bạn cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

+ Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú;
Sau đó bạn tiến hành nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an phường Hiệp Bình Phước.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam