Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu theo quy định mới nhất

Ngày gửi: 01/11/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42573

Câu hỏi:

Kính chào Luật sư, chúng tôi có một câu hỏi muốn xin ý kiến tư vấn của luật sư như sau: Công ty cổ phần M gửi hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp các thiết bị làm lạnh thực phẩm đến bên mời thầu là Tổng công ty chế biến nông sản và thực phẩm L. Sau khi hồ sơ dự thầu của công ty M bị loại bỏ không có căn cứ, công ty M đã kiến nghị. Việc làm đó của Công ty M là đúng hay sai? Rất mong luật sư hồi âm sớm! Chúng tôi vô cùng cảm ơn!Xem thêm: Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu mới nhất năm 2020

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Đấu thầu 2013

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Theo Điều 91 Luật đấu thầu năm 2013 có quy định về giải quyết kiến nghị trong đấu thầu như sau:

”Điều 91. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu, nhà đầu tư có quyền:

a) Kiến nghị với bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định tại Điều 92 của Luật này;

b) Khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào, kể cả đang trong quá trình giải quyết kiến nghị hoặc sau khi đã có kết quả giải quyết kiến nghị.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư đã khởi kiện ra Tòa án thì không gửi kiến nghị đến bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền. Trường hợp đang trong quá trình giải quyết kiến nghị mà nhà thầu, nhà đầu tư khởi kiện ra Tòa án thì việc giải quyết kiến nghị được chấm dứt ngay.”

Như vậy, việc làm đó của công ty M là đúng vì công ty M là nhà thầu nên công ty M có quyền kiến nghị trong đấu thầu bởi Điều 91 và Luật đấu thầu năm 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu là được khiếu nại, kiến nghị, tố cáo trong đấu thầu và tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên nhà thầu M cũng cần đáp ứng các điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị theo Điều 118. Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị của Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

– Có đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu. Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có).

– Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị theo quy định tại Điều 92 của Luật Đấu thầu.

– Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

– Chi phí giải quyết kiến nghị theo quy định tại Khoản 8 Điều 9 của Nghị định này được nhà thầu có kiến nghị nộp cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn đối với trường hợp kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu do người có thẩm quyền giải quyết.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam