Giá trị pháp lý phụ lục hợp đồng

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37591

Câu hỏi:

Công ty tôi có làm 1 bản phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian của hợp đồng chính. Trong phụ lục hợp đồng có ghi: Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …. đến ngày … nhưng không ghi ngày ký phụ lục là ngày nào? Như vậy, phụ lục này có hợp lý không? Cảm ơn luật sư?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ Điều 24 Bộ luật lao động 2012 quy định Phụ lục hợp đồng lao động như sau:

"1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực."

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động, có giá trị pháp lý như hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Theo quy định trên, phụ lục hợp đồng lao động dùng để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vây, trong phụ lục hợp đồng lao động phải ghi rõ ngày ký phụ lục hợp đồng để xác minh thời điểm có hiệu lực của phụ lục hợp đồng lao động, nếu phụ lục hợp đồng lao động không ghi rõ ngày ký thì phụ lục hợp đồng sẽ không có giá trị pháp lý.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam