Hệ thống pháp luật

dự phòng trước phơi nhiễm với hiv bằng thuốc kháng hiv

"dự phòng trước phơi nhiễm với hiv bằng thuốc kháng hiv" được hiểu như sau:

Là việc sử dụng thuốc kháng HIV để phòng ngừa, giảm nguy cơ nhiễm HIV.”(Theo điểm b khoản 1 Điều 1 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020)