Hệ thống pháp luật

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu khi về già

Ngày đăng: 12/04/2021 lúc 20:44:21

Số người già Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh, tuy nhiên thực tế những người từ trên 60 tuổi chưa tham gia đóng bảo hiểm thời gian nào thì họ thường ít hoặc không tham gia vì lý do không hiểu biết về thủ tục, cũng như các chính sách đối với lương hưu.

Để có một khoản thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống cho người đã về hưu sau khi trải qua một quá trình công tác, người dân có thể tự mình thiết lập một quỹ lương hưu khi về già bằng cách tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy, phương thức đóng Bảo hiểm xã hội như thế nào để được hưởng lương hưu, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây:

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu khi về già

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì:

- Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

+ Đóng hằng tháng;

+ Đóng theo tháng: 03 tháng một lần, 06 tháng một lần, 12 tháng một lần;

+ Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

- Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức (hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần, 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần) cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu theo quy định.

- Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các trên cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Như vậy, căn cứ theo thời gian người dân đã đóng hoặc chưa đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để tham gia bảo hiểm, tạo một khoản thu nhập ổn định khi về già.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam