Đóng bảo hiểm xã hội khi đang làm việc cùng lúc tại hai công ty

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37382

Câu hỏi:

Xin chào luật sư, Luật sư cho tôi hỏi hiện tôi đang làm hợp đồng bán chuyên trách ở xã có đóng bảo hiểm xã hội, theo quy định thì tôi không được hưởng chế độ thai sản khi nghỉ sinh, vì điều kiện kinh tế tôi xin làm thêm ở một công ty tư nhân, tuy nhiên tôi làm đơn xin không nộp bảo hiểm xã hội. Như vậy có được không và khi sinh tôi có được hưởng chế độ thai sản ở công ty tư nhân không? Xin cảm ơn luật sư.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ Điều 21 Bộ luật lao động 2012 quy định về Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động như sau:

“Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Theo quy định trên, bạn có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. 

Căn cứ điểm a) Khoản 1 Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định như sau:

1.Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động:

a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

… ".

Điều 3 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn như sau:

“Điều 3. Hợp đồng lao động giao kết đầu tiên và hợp đồng lao động giao kết kế tiếp.

… ".

Theo như bạn trình bày, bạn tham gia bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng lao động bán chuyên trách tại xã thì khi bạn làm việc tại công ty tư nhân thì bạn sẽ không tham gia bảo hiểm xã hội tại đây nữa.

Điều 30 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định Đối tượng áp dụng chế độ thai sản như sau: "Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này."

Theo như bạn trình bày, đang đang làm hợp đồng bán chuyên trách ở xã đây là đối tượng thuộc điểm i) Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014, do đó bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam