Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trái pháp luật

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33269

Câu hỏi:

Tôi đang là viên chức trong biên chế được 10 năm. Bây giờ do một vài lý do cá nhân tôi nghỉ luôn không báo cáo cấp trên, chưa bàn giao công việc (chỉ công việc không có nợ tiền, nợ lương). Nếu như vậy cấp trên sẽ xử lý ra sao? Có ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc sau này của tôi hay không? Tôi có còn được chuyển đảng về nơi mới hay không??

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Theo quy định tại khoản 4, 5 , 6 Điều 29 Luật viên chức 2010 về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc:

"4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này."

Đồng thời theo quy định tại Điều 45 Luật viên chức 2010 về chế độ thôi việc:

"1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

a) Bị buộc thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này."

 

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 024.6294.9155

Có thể thấy, nếu bạn rơi vào một trong số trường hợp kể trên và bạn báo trước cho đơn vị bạn về việc bạn nghỉ làm trong thời hạn quy định thì đây là việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp, bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm gì về phía đơn vị bạn, đồng thời khi nghỉ việc thì bạn không còn là viên chức nữa nên sẽ không bị áp dụng các hình thức kỉ luật của viên chức. Tuy nhiên, nếu bạn nghỉ việc mà trái pháp luật, tức là vi phạm về thời hạn báo trước thì bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định.

Có nên chấm dứt hợp lao động trái pháp luật? Hậu quả khi tự ý bỏ việc?

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam