Đối tượng hưởng phụ cấp thu hút

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33131

Câu hỏi:

Tôi công tác tại Trường THPT số 2 Phù Cát. Tháng 9 năm 2017 Trường THPT số 2 Phù Cát tách thành hai trường gồm Trường THPT số 2 Phù Cát và Trường THPT Ngô Lê Tân. Cả hai trường đều đóng trên địa bàn xã bãi ngang. Tôi đã được hưởng chế độ thu hút đủ 5 năm ở Trường THPT số 2 Phù Cát. Khi tách trường tôi được điều động sang Trường THPT Ngô Lê Tân. Xin hỏi, tôi có tiếp tục được hưởng thu hút hay không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 116/2010/NĐ-CP

– Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ Điều 2 Nghị định 116/20110/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Nếu bạn thuộc một trong các đối tượng trên và công tác tại vũng bãi ngang thì sẽ được hưởng phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về việc hưởng phụ cấp thu hút như sau:

“2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Theo thông tin bạn cung cấp, trường học nơi bạn đang công tác tách ra làm hai trường và bạn được chuyển sang giảng dạy tại trường ở vùng bãi ngang thì vẫn được hưởng phụ cấp thu hút.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam