Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL41017

Câu hỏi:

Đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm Vậy thời hiệu trong trường hợp này là sao vậy luật sư

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định như sau: 

 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính quy định như sau

2)Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 90; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 90 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 90; 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật này;"

Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định như sau: 

Điều 89. Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

2. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng.

Theo quy định tại Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 như sau: 

Điều 90. Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.

5. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này mà không có nơi cư trú ổn định thì được giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục trong thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Từ những quy định trên thì đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuối trở lên có nơi cư trú ổn định sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính cụ thể là biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Thời hiệu áp dụng đối với đối tượng nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định là 6 tháng, còn thời hạn từ 3 tháng tới 6 tháng. Căn cứ  khoản 5 Điều 2 Nghị định 111/2013/NĐ-CP về nguyên tắc áp dụng thì việc quyết định thời hạn phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người vi phạm tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng mà quyết định thời hạn trong khoảng từ 3 tới 6 tháng. Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là một trong các biện pháp xử lý vi phạm hành chính

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.

Như vậy, thời hiệu trong vấn đề mà bạn hỏi là thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, thời hiệu 3 tháng là thời hạn do Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định mà sau khi hết thời gian 3 tháng này thì đối tượng bị nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam