Hệ thống pháp luật

Doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo mẫu dấu từ năm 2021

Ngày đăng: 30/03/2021 lúc 14:42:47

Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Luật Doanh nghiệp 2020

Theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, dấu doanh nghiệp bao gồm hai loại:

- Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc;

- Dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp do doanh nghiệp quyết định. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp.

Cũng tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở cũng đã được bãi bỏ.

Vậy doanh nghiệp cần làm gì để chứng minh rằng con dấu đang sử dụng là con dấu của doanh nghiệp?

Con dấu doanh nghiệp

Sau khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực, mẫu dấu không còn được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do đó nhiều doanh nghiệp có thể sẽ gặp khó khăn khi đi thực hiện các công việc cần xác minh mẫu dấu như mở tài khoản ngân hàng, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng,… Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp tự soạn thảo văn bản xác nhận mẫu dấu để nộp kèm hồ sơ.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam