Định mức tiết dạy của giáo viên dạy trong trường trung học cơ sở

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32485

Câu hỏi:

Hiện nay tôi đang dạy trường Trung học cơ sở, tôi kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, phó tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng công đoàn trong tổ, kiêm bên y tế học đường vì thiếu giáo viên, dạy 16 tiết/tuần. Xin luật sư tư vấn giúp tôi, tôi thừa giờ bao nhiêu tiết, cách tính thừa giờ như thế nào và dự theo công văn hướng dẫn nào.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT;

– Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT;

– Nghị định 56/2011/NĐ-CP.

– Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, định mức tiết dạy đối với giáo viên giảng dạy trong trường trung học cơ sở là 19 tiết/tuần. Chế độ giảm tiết dạy đối với bạn khi kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như sau:

* Bạn kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, tổ trưởng công đoàn: Tuy nhiên, bạn không nói bạn là cán bộ công đoàn chuyên trách hay cán bộ công đoàn không chuyên trách khi kiêm nhiệm do đó sẽ có hai trường hợp như sau:

– Trường hợp bạn là cán bộ công đoàn chuyên trách khi kiêm nhiệm, theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, giáo viên kiêm chủ tịch công đoàn trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần. 

– Trường hợp bạn là cán bộ công đoàn không chuyên trách khi kiêm nhiệm, việc giảm tiết dạy áp dụng theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT:

+ Giáo viên làm chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường trung học cơ sở được giảm 03 giờ dạy/tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm).

+ Giáo viên làm tổ trưởng công đoàn không chuyên trách trung học cơ sở được giảm được 01 giờ dạy/tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm).

* Đối với trường hợp bạn kiêm phó tổ trưởng chuyên môn: theo quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT không có chế độ khi giảm định mức tiết dạy.

* Đối với trường hợp bạn kiêm nhiệm nhân viên y tế học đường: bạn không được giảm định mức tiết dạy, tuy nhiên bạn sẽ được hưởng chế độ phụ cấp theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP: Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Như vậy, bạn có thể đối chiếu quy định trên vào trưởng hợp của bạn để xác định bạn được giảm mấy tiết dạy trong một tuần. Sau đó xác định bạn thừa bao nhiêu tiết? Cách tính tiền lương khi dạy thêm giờ đối với giáo viên dạy trong cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam