Điều kiện ứng cử vào hội đồng nhân dân

Ngày gửi: 12/02/2018 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32566

Câu hỏi:

Kính thưa luật sư! Xin luật sư tư vấn cho tôi về luật bầu cử hội đồng nhân dân. Tôi năm nay 42 tuổi là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không vi phạm pháp luật, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, có trình độ Đại học, tôi không phải là Đảng viên, có 01 vợ và 4 con.Tôi muốn ứng cử để bầu vào hội đồng nhân dân huyện và hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016- 2021 có được không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Theo quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì:

Điều 2. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Như vậy, về độ tuổi thì bạn đủ điều kiện để ứng cử để bầu vào hội đồng nhân dân huyện và hội đồng nhân dân xã.

Tiêu chuẩn của người ứng cử theo quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015:

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 024.6294.9155

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Tóm lại, theo quy định của pháp luật thì bạn hoàn toàn đủ điều kiện để ứng cử, tuy nhiên việc bạn có trúng cử hay không còn phụ thuộc vào phiếu bầu và một số yếu tố khác.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam