Điều kiện ứng cử vào Ban chấp hành xã Đoàn?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33185

Câu hỏi:

Thân gởi Luật sư! – Hiện nay tôi 32 tuổi (2/1985). – Trước đây tôi làm phó Bí thư xã Đoàn, sau này chuyển công tác khác. Tôi đã từ nhiệm Ban chấp hành xã Đoàn (nhiệm kỳ 2012-2017). Như vậy, nhiệm kỳ tới đây (2017-2022) tôi có đủ điều kiện để ứng cử hay không. – Xin Luật sư trợ giúp. Xin chân thanh cám ơn Luật sư!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

– Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khóa X thì: "Điều 3: Đoàn viên có quyền:

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn."

Theo quy định này thì bạn hoàn toàn có quyền ứng cử vào Ban chấp hành xã Đoàn.

Về điều kiện để ứng cử thì bạn cần phải xem xét các quy định sau:

– Thứ nhất, theo Điều 7 Quyết định 289-QĐ/TW quy định tiêu chuẩn chung của cán bộ Đoàn như sau:

2- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

3- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác được giao; trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc tham gia hoạt động phong trào thanh thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận.

4- Có sức khoẻ tốt; ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận; tuổi cán bộ đoàn được quy định theo cương vị được giao và có thể hơn từ 1 đến 2 tuổi đê phù hợp với yêu cầu công tác cụ thể."

 >>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 024.6294.9155

– Thứ hai, Điều 11 Quyết định 289-QĐ/TW quy định tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn):

"1- Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý 1uận chính trị sơ cấp.

Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi."

Như vậy, từ các quy định trên đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn nêu hiện nay 32 tuổi, đã từng làm phó Bí thư xã Đoàn, điều này có nghĩa là bạn có đầy đủ tiêu chuẩn về bằng cấp và độ tuổi. Do đó, bạn hoàn toàn có đủ điều kiện để ứng cử vào Ban chấp hành xã Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Việc bạn từ nhiệm và chuyển công tác khác không làm ảnh hưởng đến việc bạn ứng cử vào Ban chấp hành xã Đoàn.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam