Điều kiện trúng cử khi bầu dồn phiếu

Ngày gửi: 12/02/2018 lúc 23:02:24

Mã số: HTPL20558

Câu hỏi:

Tôi là một cổ đông của công ty Cổ phần X, công ty X mới thành lập và muốn bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên của ban kiểm soát. Trong Điều lệ quy định điều kiện trúng cử khi bầu dồn phiếu như sau: người trúng cử là người có số cổ đông đại diện ít nhất từ 50% trở lên  tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu. Xin hỏi luật sư liệu Điều lệ của công ty X quy định như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật hay ko?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

  Khoản c, điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: “ Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

            Để hướng dẫn điều khoản này, Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã dành nguyên một điều – điều 29 về bầu dồn phiếu, trong đó quy định: “ Phương thức dồn phiếu bầu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Luật Doanh nghiệp được áp dụng đối với tất cả các công ty cổ phần, gồm cả các công ty niêm yết, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác”.

          Khoản 3 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định : “Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Nếu Điều lệ công ty không quy định khác hoặc Đại hội đồng cổ đông không quyết định khác thì số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

>>> Lut sư tư vn pháp lut trc tuyến qua tng đài: 024.6294.9155

h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử”.

Như vậy, quy định : “ người trúng cử là người có số cổ đông đại diện ít nhất từ 50% trở lên  tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu” trong Điều lệ của công ty bạn không đúng với quy định của pháp luật . Vì vậy, để hiểu rõ hơn vấn đề, bạn có thể tham khảo  Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2005 .

***

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết có liên quan khác của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam:

– Hướng dẫn chi tiết phương thức bầu dồn phiếu trong công ty cổ phần

– Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

– Chuyển đổi cổ phần ưu đãi biểu quyết, ưu đãi hoàn lại của cổ đông sáng lập

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Luật sư: 024.6294.9155  để được giải đáp.

Công ty con vay vốn chỉ cần quyết định của công ty mẹ được không?

 

——————————————————–

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN CỦA Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam:

– Tư vấn pháp luật doanh nghiệp miễn phí qua tổng đài

– Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí

– Tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến miễn phí

                                                Chuyên viên tư vấn: Hoàng Thị Đoài

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH