Điều kiện, trình tự thủ tục thực hiện đấu thầu rộng rãi

Ngày gửi: 22/03/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42450

Câu hỏi:

Luật sư có thể cho em hỏi vấn đề về gói thầu mua sắm hàng hóa giá trị lớn hơn 5 tỷ đồng. Gói thầu này em có thể thực hiện hình thức lựa chọn nhà thầu là: Đấu thầu rộng rãi không? Phương thức lựa chọn nhà thầu là gì? Và trình tự, thủ tục lập hồ sơ mở thầu cho gói thầu trên?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

​Điều 20 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

“Điều 20: Đấu thầu rộng rãi

1. Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

2. Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.”

Như vậy hình thức đấu thầu rộng rãi áp dụng cho tất cả các gói thầu, dự án không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự và không áp dụng hạn mức đối với các gói thầu. Cơ quan, đơn vị bạn có gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị hơn 5 tỷ đồng hoàn toàn đủ điều kiện áp dụng theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng. Gói thầu đơn vị bạn là gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị hơn 5 tỷ đồng nhưng không nói cụ thể giá trị bao nhiêu nên bạn có thể căn cứ cụ thể trường hợp của công ty bạn để áp dụng như sau: Gói thầu hạn mức thuộc quy mô nhỏ, áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, gói thầu hạn mức quy mô vừa và quy mô lớn áp dụng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Trình, thủ tục thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định Luật đấu thầu 2013 như sau:

Trường hợp thứ nhất, đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định tại Điều 28 Luật đấu thầu 2013:

“Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.”

Điều 11 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết như sau:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Lập hồ sơ mời thầu;

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Mời thầu;

+ Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

+ Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

+ Mở thầu.

– Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

+ Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

+ Xếp hạng nhà thầu.

– Thương thảo hợp đồng.

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

 ​Trường hợp thứ hai, đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồi sơ theo quy định tại Điều 29 Luật đấu thầu 2013:

“Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.”

Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục trong đấu thầu rộng rãi:024.6294.9155

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam