Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận công chức không qua thi tuyển

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32790

Câu hỏi:

Tôi được Phòng nội vụ huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông về việc ký hợp đồng công chức cấp xã chức danh tư pháp – hộ tịch tại xã Đắk Ngo từ tháng 4 năm 2008 đến nay (thời gian công tác 9 năm 10 tháng). Khi đó tôi mới có bằng trung cấp hành chính chỉ được hưởng mức lương với hệ số 1,18. Đến năm 2015 tôi mới có bằng Đại học Luật. Vậy tôi xin hỏi tôi có thuộc diện được công nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển theo khoản 2 điều 15 thông tư 06 năm 2012 và theo nghị định 112 năm 2011 hay không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 112/2011/NĐ-CP;

– Thông tư số 06/2012/TT-BNV;

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Khoản 1 ĐIều 21 Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng như sau:

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định này và yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

a) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

b) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 05 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng."

Theo đó, căn cứ theo điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP và yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau: người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng; Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 05 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng. 

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn được ký hợp đồng làm việc với phòng nội vụ huyện Đăk Nông vị trí ở phòng tư pháp hộ tịch tại xã Đăk Ngo từ tháng 04 năm 2008 đến nay bạn công tác được 9 năm 10 tháng. Khi đó bạn mới có bằng trung cấp hành chính chỉ được hưởng mức lương với hệ số 1.18. Đến năm 2015 bạn có bằng Đại học Luật. Căn cứ theo quy định trên thì bạn phải là người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 05 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng thì căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã và yêu cầu công việc thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét tiếp nhận.

Ngoài ra theo khoản 2 Điều 15 thông tư 06/2012/TT-BNV hướng dẫn điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về việc người có kinh nghiệm công tác được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 10 Thông tư 06/2012/TT-BNV

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng (không kể thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở cấp xã, thời gian tập sự, thử việc; nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

Đối chiếu với trường hợp cụ thể của bạn thì để bạn được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển thì trước hết bạn phải đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã về nhân thân đồng thời bạn phải đáp ứng điều kiện có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, hiện đang công tác trong ngành lĩnh vực cần tuyển; có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng,…

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam