Điều kiện thành lập, cơ cấu tổ chức ban quản lý dự án

Ngày gửi: 15/03/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42499

Câu hỏi:

Xin chào các anh chị. Em có một câu hỏi muốn nhờ anh chị tư vấn giúp. Đơn vị em là đơn vị hành chính sự nghiệp. Năm nay đơn vị em có một dự án sửa chữa, nâng cấp sân bê tông, rãnh thoát nước tổng mức đầu tư là 900 triệu, được bố trí ở nguồn kinh phí không tự chủ. Theo Khoản 1 Điều 21 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 thì Chủ đầu tư được trực tiếp quản lý đối với dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng. Em đã thành lập Ban quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp quản lý. Nhưng khi thanh toán chi phí quản lý dự án thì kho bạc nhà nước lại không đồng ý thanh toán và nói rằng đơn vị em không có khả năng để quản lý dự án, phải đi thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án. Như vậy, em thành lập ban Quản lý dự án có đúng không? Rất mong anh chị giải đáp giúp em!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ Điều 63 Luật xây dựng 2014 quy định về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực như sau:

“1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để quản lý một số dự án thuộc cùng chuyên ngành, tuyến công trình hoặc trên cùng một địa bàn.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án, tham gia tư vấn quản lý dự án khi cần thiết.

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm sau:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 của Luật này, trực tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 của Luật này;

b) Bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử dụng; trường hợp cần thiết được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình.

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án đối với dự án khác khi có yêu cầu và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70 của Luật này.”

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định chủ đầu tư được phép thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc.

Như vậy, theo quy định Luật xây dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP chỉ có quy định đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực. Chỉ những đối tượng như trên có thẩm quyền thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Luật sư tư vấn điều kiện thành lập ban quản lý dự án:024.6294.9155

Đối với trường hợp đơn vị bạn là muốn thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc thì Ban quản lý trực thuộc sẽ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được thành lập từ Chủ đầu tư thành lập nếu xét thấy cần thiết.

Khoản 3 Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều64. Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

3. Ban quản lý dự án một dự án:

a) Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định này;

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận;

c) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao quản lý”.

Như vậy, năng lực của cá nhân tham gia ban quản lý dự án đầu từ xây dựng cần đáp ứng các điều kiện:

– Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng.

– Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.

– Có ít nhất 10 người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao quản lý.

Như vậy, đơn vị bạn là đơn vị hành chính sự nghiệp, sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ để thực hiện gói thầu không đủ điều kiện về năng lực để tự thành lập ban quản lý dự án.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam